AI-hoi-thoai

AI – trí tuệ nhân tạo đã đạt đến một giai đoạn mà con người có thể dễ dàng nói chuyện với robot, với chatbot. Tương lai của AI hội thoại năm 2020 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thay đổi mới.

Kỷ nguyên vàng của trí tuệ nhân tạo đàm thoại đã đến. Các bot trò chuyện hay gọi đơn giản là chatbots. Có chức năng là trợ lý AI sẽ trò chuyện với khách hàng trong thời gian thực. Ngoài ra còn có các ứng dụng: Chatbots hỗ trợ, chatbots kỹ năng, bot trợ lý và bot giao dịch. 

Sự quan tâm của các doanh nghiệp trong phân khúc này đang tập trung các khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ mới nổi này. Chatbots đang tận dụng sức mạnh của AI trò chuyện để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Từ đó giúp tăng lợi nhuận cho cổ đông.

Nâng cấp nền tảng và công nghệ của AI hội thoại

Công nghệ phát triển theo thời gian và nó ngày càng trở nên tốt hơn, thay đổi gần như hàng ngày. Thường các doanh nghiệp rất khó để bắt kịp với tốc độ thay đổi này. Được tích hợp AI và conversational AI (AI hội thoại), các chatbots hiện đại được phân loại thành:

  • Giao diện đàm thoại bằng giọng nói
  • Giao diện trò chuyện qua văn bản

Một vài nét sơ bộ giải mã về AI hội thoại trong thế kỷ 21.

  • Tương tác với khách hàng được hỗ trợ bởi AI hội thoại

Vai trò của AI đàm thoại đang thay đổi và các bot cung cấp nền tảng cho nó cũng vậy. Từ việc trả lời các truy vấn đơn giản đến hiểu các yêu cầu phức tạp. Chatbot sẽ được nhìn thấy trong mọi lĩnh vực của các doanh nghiệp hiện đại.

Ví dụ về Generali – Công ty bảo hiểm lớn thứ ba trên thế giới:

Công ty đã tiết kiệm được 1 triệu đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Vì đã triển khai trợ lý nhận thức hướng tới khách hàng. 

Nguồn ảnh: Internet

Chatbots sử dụng NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) để chuyển đổi truy vấn:

Truy vấn thoại của khách hàng, truy vấn văn bản, xử lý và trả lời các truy vấn ban đầu về các chính sách. Đồng thời, yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô và nhà.

  • Trợ lý AI hỗ trợ tác nhân

Trong thời gian tới, trợ lý AI được hỗ trợ bởi nền tảng AI hội thoại từ đó sẽ giúp các nhân viên dịch vụ khách hàng hỗ trợ nội bộ. Một dịch vụ điển hình sẽ được thấy trong ngành công nghiệp BFSI. 

Nơi chatbots sẽ giúp các chuyên gia ngân hàng mở tài khoản của khách hàng bằng cách yêu cầu các đại lý thực hiện thủ công tất cả các yêu cầu AOP như kiểm tra KYC và thu thập bằng chứng về địa chỉ và chi tiết thu nhập.

  • Bot hội thoại cho các chức năng quan trọng

Trong tương lai, hy vọng công nghệ AI sẽ được triển khai trong các chức năng: cứu sinh quan trọng gồm chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ các hoạt động cứu sống và giúp quản lý thảm họa. Mong đợi một tình bạn lâu dài giữa con người và nền tảng AI hội thoại. Để cùng hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp và nhân loại.

Điểm mấu chốt là, AI hội thoại vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Đang sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cách con người sẽ tương tác với máy móc trong thời kỳ phía trước. Sự phát triển của của NLP và học sâu sẽ mở ra hàng loạt cơ hội cho các nền tảng chatbot tương tác. Dự sẽ trở thành một bộ mặt phát triển mới cho sự phát triển của thế giới.

Nguồn bài viết: https://www.analyticsinsight.net/future-chatbots-conversational-ai-2020/ 

>>> Xem thêm: