Hiển thị: 1 - 8 của 8 kết quả
Công nghệ Chuyển đổi số Trí tuệ nhân tạo - AI

Cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trải nghiệm học tập của học sinh?

Chuyển đổi số trong giáo dục là điều quan trọng, ứng dụng công nghệ vào môi trường giáo dục là điều cần thiết. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần tiến vào môi trường giáo dục, mặc dù chúng ta vẫn chưa thấy robot trong lớp học. Trong thời gian tới, trí tuệ nhân tạo …