microsoft-azure

Microsoft đã công bố các tính năng mới tập trung vào việc di chuyển kết hợp, dữ liệu, bảo mật và tuân thủ. Cũng như các công cụ để cho phép áp dụng nhanh chóng và an toàn các dịch vụ đám mây Azure. Đối với những người đang cân nhắc chuyển sang cơ sở hạ tầng đám mây. Azure cung cấp các tính năng như:

Mô hình định giá đăng ký trả khi bạn di chuyển và trả cho những gì bạn cần. Điều này hấp dẫn đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Thông báo của Microsoft nhấn mạnh những cải tiến đối với các sản phẩm và dịch vụ. Bao gồm việc phát hành thế hệ tiếp theo của Azure Stack HCI; các tính năng Azure Migrate mới và các cải tiến về bảo mật của Azure Lighthouse ; và trình kết nối của bên thứ ba cho Azure Sentinel.

VMware

Được thiết kế, xây dựng và hỗ trợ bởi Microsoft. VMware đã xác nhận thế hệ tiếp theo của Giải pháp Azure VMware. Đối với các công ty đang gặp khó khăn trong việc xác định các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả về chi phí. Giải pháp Azure VMware mở rộng hoặc di chuyển hoàn toàn các ứng dụng VMware tại chỗ hiện có sang Azure.

Các tính năng của Azure Migrate

Azure Migrate, trung tâm của các dịch vụ di chuyển trên đám mây Azure. Hiện cung cấp các công cụ mới để di chuyển khối lượng công việc sang đám mây. Giờ đây, khách hàng có thể đánh giá kỹ lưỡng hơn về trung tâm dữ liệu. Và tạo các đánh giá bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình được tải lên.

Ngoài ra, hiện có sẵn các chuyên môn, đào tạo nâng cao Azure Migrate và hỗ trợ cho PowerShell. Một khung quản lý cấu hình và tự động hóa tác vụ đa nền tảng. PowerShell bao gồm một trình bao dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản. Để đáp ứng các yêu cầu về khối lượng công việc quan trọng. Microsoft đã bổ sung thêm đĩa Azure và cải tiến mạng.

Azure Stack HCI

Kết hợp cơ sở hạ tầng siêu hội tụ (HCI) với khả năng lai Azure, sử dụng phần cứng đã được xác thực. Cụm này sử dụng công việc ảo hóa tại chỗ để củng cố cơ sở hạ tầng cũ và kết nối với Azure cho các dịch vụ đám mây. Người dùng có thể triển khai và chạy các máy ảo Windows và Linux trong các trung tâm dữ liệu hoặc máy tính tận dụng các công cụ, quy trình và bộ kỹ năng hiện có.

Điểm chuẩn ban đầu cho thấy hoạt động đầu vào / đầu ra Azure Stack HCI mỗi giây (IOP) trong phạm vi hơn 13 triệu và hơn 1 triệu yêu cầu mỗi giây đối với khối lượng công việc máy chủ SQL TPC-c. Cả hai điều này đều phù hợp với hiệu suất hàng đầu trong ngành. Azure Stack HCI mở rộng trung tâm dữ liệu lên đám mây nơi sử dụng các công cụ như Azure Backup, Azure Monitor và Azure Security Center.

Các tính năng bảo mật

Azure Lighthouse là giải pháp của Microsoft để quản lý khách hàng chéo trên quy mô lớn. Ứng dụng này cho phép các đối tác phân biệt các dịch vụ. Được đo lường ở mức độ hiệu quả và tự động hóa cao hơn. Trong số tính năng mới, Azure Lighthouse hiện hỗ trợ xác thực đa yếu tố và quản lý danh tính đặc quyền. Với một mặt phẳng điều khiển duy nhất, các nhà cung cấp dịch vụ xem và quản lý Azure trên cơ sở khách hàng của họ.

Giờ đây, các đối tác có thể sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) vĩnh viễn hoặc đủ điều kiện. Đạt được thông qua việc bổ sung các tham số vào mẫu ARM mà khách hàng sử dụng để đưa vào Azure Lighthouse. Đối tác cũng có thể nâng cao quyền truy cập ngắn hạn, đặc quyền (RBAC tích hợp sẵn) để giải quyết các nhiệm vụ quản lý trong đối tượng thuê của khách hàng và hỗ trợ khách hàng mà không yêu cầu quyền truy cập cấp cao hơn.

Trình kết nối của bên thứ ba

Với các nhóm phân tán, các hoạt động bảo mật và quản lý rủi ro ctext-justifyần được xem xét lại. Microsoft đã phát hành trình kết nối của bên thứ ba cho các dịch vụ bảo mật được chọn cho người dùng Microsoft Azure Sentinel.

CEF, Syslog, Direct, Agent, Custom và các trình kết nối khác gồm:

Các truy vấn mẫu, trang tổng quan và phân tích. Để giúp thu thập dữ liệu bảo mật, và ứng phó với các mối đe dọa. Đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về bảo mật ngay lập tức trên các giải pháp gồm: mạng, tường lửa, bảo vệ điểm cuối và quản lý lỗ hổng.

Azure HDInsight và Apache Hadoop

  • Apache Hadoop: khung công tác Java mã nguồn mở chủ yếu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên các cụm.
  • Với Azure HDInsight: người dùng có thể triển khai và cung cấp các cụm Apache Hadoop, khung phần mềm. Để quản lý, phân tích và báo cáo về dữ liệu lớn .
  • Người dùng có thể cung cấp một cụm HDInsight mới dựa trên mã Apache do Microsoft xây dựng, hỗ trợ và tự động di chuyển sang bản phân phối được hỗ trợ.

Bản xem trước của Azure Data Factory

Thường được lưu trong hệ thống lưu trữ quan hệ, không quan hệ hoặc các loại hệ thống lưu trữ khác; dữ liệu thô, không có tổ chức ít được sử dụng. Nó không có ngữ cảnh cần thiết để làm cho thông tin có ý nghĩa. Các doanh nghiệp phải sử dụng các quy trình điều phối và vận hành để nâng cao dữ liệu thô. Từ đó, họ có thể thu thập thông tin chi tiết về doanh nghiệp có thể hành động.

Azure Data Factory xử lý các dự án kết hợp trích xuất-chuyển đổi-tải (ETL); trích xuất-tải-biến đổi (ELT) và tích hợp dữ liệu phức tạp. Sau khi xử lý, dữ liệu đã chuyển đổi có thể được xuất bản tới các trung tâm dữ liệu.

Sách vở luyện tập mới

Vào năm 2017, Microsoft đã giới thiệu một loạt ứng dụng Playbook Thực hành. Phát triển trên nền tảng đám mây do Microsoft. Các đối tác viết và gần đây đã xuất bản hai tựa sách mới. Được tổng hợp từ những dữ kiện và các phương pháp hay nhất của hơn một nghìn đối tác của Microsoft. Sách phát giúp khách hàng của Microsoft xây dựng các phương pháp phát triển ứng dụng đám mây, nền tảng dữ liệu và phân tích, cơ sở hạ tầng đám mây và quản lý, bảo mật, v.v.

Playbook Thực hành Phát triển Đổi mới Ứng dụng mô tả cách các đối tác có thể thành công khi sử dụng công nghệ chương trình của Microsoft để tạo và cung cấp các dịch vụ phát triển ứng dụng và tài sản trí tuệ.

Tóm lại

Microsoft tiếp tục mở rộng bối cảnh dịch vụ đám mây Azure. Từ quan hệ đối tác đến sách phát, cho đến các tính năng được xem xét tốt. Azure giúp các tổ chức đáp ứng các thách thức kinh doanh và vượt quá mong đợi của doanh nghiệp.

Mặc dù năm 2020 là một năm quan trọng đối với các thông báo về Azure. Một số tính năng đang ở trạng thái xem trước và vẫn chưa được phát hành. Các tính năng khác không có sẵn kể từ khi viết bài này nhưng sẽ sớm có.

Nguồn bài viết: datafloq.com

>>> Xem thêm: Công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia