Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả
Ảo hóa
Ảo hóa

Ảo hóa và lợi ích của ảo hóa

Ảo hóa là gì? Ảo hóa là quá trình tạo ra một thực thể dựa trên phần mềm, gọi là ảo, chẳng hạn như các ứng dụng ảo, máy chủ ảo, lưu trữ ảo và mạng ảo. Đó là cách hiệu quả nhất để giảm chi phí CNTT trong khi tăng hiệu quả và sự …