ung-dung-dien-toan-dam-may-dell-technologies

Năm 2020 thực sự là một năm thay đổi đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp buộc phải thích nghi với mô hình làm việc từ xa trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột này đã tạo ra nhiều thách thức cần được giải quyết. Để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Để cho phép làm việc từ xa, các tổ chức đã nhanh chóng áp dụng CNTT. Trong đó có dịch vụ và ứng dụng đám mây.

Điện toán đám mây được ứng dụng

Tuy nhiên, những người dùng trước đây đã chạy các chương trình và ứng dụng bằng máy chủ hoặc máy tính vật lý. Giờ đây điều tương tự đang được thực hiện thông qua việc áp dụng các dịch vụ điện toán đám mây.

Những tổ chức đã nhận ra tầm quan trọng của công nghệ đám mây và đã đầu tư vào nó có thể nhanh chóng chuyển đổi sang một mô hình làm việc mới vì dữ liệu của họ luôn sẵn sàng cho nhân viên của họ sử dụng. Tuy nhiên, các tổ chức không có cơ sở hạ tầng CNTT sẵn sàng cho đám mây phải đối mặt với những thách thức.

Điều này cho thấy công nghệ điện toán đám mây trở nên chìa khóa phát triển.

3 xu hướng hàng đầu của ngành công nghiệp đám mây 2021

Điện toán đám mây lai chiếm vị trí trung tâm:

Ngay cả trước đây, quá nhiều tổ chức đã đưa ra quyết định liên quan đến việc chuyển đổi khối lượng công việc trên đám mây mà không có kế hoạch hoặc tầm nhìn dài hạn hơn về những gì đang được tìm kiếm.

Các giải pháp được đưa ra từng điểm xung quanh các vấn đề và phần mềm riêng lẻ. Nhưng những khoản đầu tư như vậy thường không mang lại giải pháp tổng thể tốt nhất.

Tuy nhiên, nhu cầu về hoạt động nhất quán và cơ sở hạ tầng trên đám mây là điều quan trọng. Vì vậy các tổ chức nhận thấy rằng các mô hình đám mây lai là chiến lược phù hợp. (khi nói đến chi phí dài hạn, khả năng mở rộng và bảo mật).

Trong năm tới, các khoản đầu tư vào các mô hình điều hành đám mây lai. Bao gồm các môi trường công cộng, riêng tư và môi trường cạnh. Sẽ tiếp tục tăng để cho phép quy mô và quản lý CNTT nhanh chóng ở mọi nơi. Dữ liệu tồn tại với các tổ chức bảo mật và khả năng hiển thị yêu cầu giữ cho dữ liệu, nhóm và doanh nghiệp của họ được bảo vệ.

Để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và sẵn sàng cho tương lai một phương pháp tiếp cận. Đám mây lai được xác định rõ ràng là nhu cầu của thời đại.

Sự gia tăng trong việc áp dụng các dịch vụ đám mây theo yêu cầu:

Điện toán đám mây ngày nay đã trở thành một yếu tố quan trọng của tăng trưởng với việc các tổ chức chuyển từ các ứng dụng truyền thống sang các nền tảng dựa trên đám mây, do đó luôn kiểm tra chi phí / đầu tư của họ.

Trong vài năm tới, sẽ có sự chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ . Theo yêu cầu cho điện toán đám mây lai. Cung cấp cho các tổ chức một môi trường đám mây có khả năng phát triển, quản lý và cung cấp ứng dụng.

Các dịch vụ theo yêu cầu cho phép các tổ chức tự do lựa chọn; kiểm tra ngân sách của họ để chi tiêu cho CNTT. Cung cấp tính linh hoạt cao nhất trong cách tăng cường khối lượng công việc. Từ đó đáp ứng các thông số kỹ thuật chính xác. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thấy sự gia tăng trong việc áp dụng các dịch vụ này. Khi nhiều doanh nghiệp xem xét việc tận dụng tối đa công nghệ đám mây lai trong khi vẫn kiểm soát chi phí.

Tích hợp các dịch vụ Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn và IoT:

Với bối cảnh CNTT đang thay đổi, các doanh nghiệp đang cố gắng liên doanh và kết hợp các dịch vụ. Điều này sẽ giúp các quy trình của họ đơn giản hơn. Chúng ta có thể thấy sự kết hợp dịch vụ IoT, Dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Tại đây, điện toán đám mây sẽ đóng vai trò là nơi làm việc chung cho: IoT, nguồn dữ liệu và dữ liệu lớn. Như một công nghệ là nền tảng phân tích của dữ liệu. Do đó, các tổ chức sẽ có thể mang lại kết quả cải thiện. Đưa ra các quyết định kinh doanh tốt cho tương lai.

“Đại dịch đã đặt tất cả chúng ta vào một chế độ Sáng tạo. Các doanh nghiệp trước đó không muốn thử các công nghệ mới và sắp xếp công việc, nay đã bắt đầu suy nghĩ lại về chiến lược đổi mới của họ. Họ đã nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư vào các dịch vụ đám mây trong thời điểm hiện tại và đã xúc tiến quá trình áp dụng của họ, nếu không thì sẽ mất nhiều năm để hoàn thành ”, Srinivas Rao, Sr. Giám đốc, Kỹ thuật Hệ thống, Dell Technologies Ấn Độ cho biết.

“Khi chúng tôi chuyển sang phương thức phục hồi, chúng tôi có thể mong đợi sự gia tăng trong việc áp dụng các dịch vụ đám mây theo yêu cầu. Thông qua đó, các tổ chức sẽ có thể nhận được những lợi ích của điện toán đám mây. Cho phép họ phát triển, quản lý và cung cấp các ứng dụng. Đồng thời cho phép họ kiểm soát chi tiêu CNTT của mình.

Để kết thúc, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp liên doanh và kết hợp các dịch vụ của IoT, Dữ liệu lớn và điện toán đám mây để giúp làm cho các quy trình kinh doanh của họ đơn giản hơn, cải thiện chất lượng kết quả và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. ”

Tổng kết

Điện toán đám mây ngày nay đã trở thành sự hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trên mọi quy mô. Nó không chỉ giúp tiếp tục đà kinh doanh mà còn giúp các tổ chức tiến với tốc độ nhanh hơn trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ.

Để tiếp tục với tốc độ chuyển đổi này và sẵn sàng cho tương lai. Một tổ chức cần đầu tư vào chiến lược điện toán đám mây phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Theo nguồn tin từ analyticsinsight\

Xem thêm: